Praktische info
Psychologiepraktijk De Weg
in Rotterdam

Praktische info
Psychologiepraktijk De Weg
in Rotterdam

Praktische informatie Psychologiepraktijk De Weg in Rotterdam

Op deze pagina vind je praktische informatie zoals over wachttijden, vergoeding door zorgverzekeraars en andere regelgeving.

Wachttijden

Aanmeldwachttijd = wachttijd tussen contact en eerste afspraak (van de intake)
Behandelwachttijd = wachttijd tussen intake en behandeling.

Als ik ruimte heb voor nieuwe mensen dan kun je op korte termijn terecht (ca 1 tot 3 weken). Ik werk niet met een wachtlijst. Als ik geen ruimte heb voor nieuwe aanmeldingen geef ik een aanmeldstop aan. Bij mij is er nooit een behandelwachttijd.

Actuele aanmeldwachttijd

Aanmeldstop

Publicatiedatum 16 mei 2024

Voor alternatieven kun je opnieuw contact opnemen met je huisarts of kijken op www.lvvp.nl, www.1np.nl of www.indigo.nl.

Als je de wachttijd te lang vind kun je ook bij je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken van je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en binnen 10 weken de behandeling gestart is. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden overeengekomen door zorgaanbieders en zorgverzekeraars (Treeknormen).

Afspraak verzetten/afzeggen

Lukt het niet naar de gemaakte afspraak te komen? Natuurlijk kun je altijd je afspraak afzeggen of verzetten.

Let op: ik hanteer de regel: minimaal 24 uur van tevoren. Je kunt 24/7 een bericht achterlaten op mijn voicemail 06 – 49 26 98 97 of de e-mail info@ppdeweg.nl.

Ben je te laat met afzeggen of zeg je helemaal niet af, dan breng ik € 50,- in rekening. Deze rekening is voor jou en kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Verzekerde gecontracteerde psychologische zorg

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een geldige verwijsbrief van de huisarts, en vallen de klachten en/of behandelmethode onder verzekerde zorg.

De volgende klachten vallen o.a. onder verzekerde zorg: depressieve stoornissen, angststoornissen, traumagerelateerde stoornissen, ADHD/ADD. Deze worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage.

De gesprekken vallen wel onder het verplicht/vrijwillig eigen risico (€ 385,- in 2024). Het eigen risico wordt via de zorgverzekeraar afgehandeld. Mijn nota’s worden direct bij de zorgverzekeraar ingediend.
In 2024 heb ik een contract met ASR, Caresq, CZ, DSW, ONVZ, VGZ en Zilveren Kruis, voor een overzicht van alle labels klik hier. Ik heb geen contract met ENO, Menzis en Zorg en Zekerheid.
Voor een overzicht van alle gecontracteerd en overig tarieven, klik hier.

Verzekerde niet-gecontracteerde psychologische zorg

Je kunt bij mij in behandeling komen als ik geen contract heb met je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polis kan het zijn dat de behandeling slechts gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer zelf vooraf wat je zorgverzekeraar wel/niet vergoed in dat geval.

Bij niet-gecontracteerde psychologische zorg krijg je zelf de nota en betaal je zelf direct aan mij.
Voor vergoeding kun je de nota; zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

Onverzekerde psychologische zorg

Soms kom ik in de intake tot de conclusie dat je klachten of problemen niet vallen onder verzekerde psychologische zorg.

Uitgesloten van verzekerde zorg zijn onder andere aanpassingsstoornissen, studieproblemen, werkproblemen, slaapstoornissen, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen en relatieproblemen.

Als je toch kiest voor een behandeling bij mij, dan geldt in 2023 een tarief van in 2023 € 124,- per gesprek per 60 minuten.

Omzetplafond

Sommige zorgverzekeraars hanteren een omzetplafond. Dit betekend dat er een limiet zit aan de declaraties die ik kan indienen.
Om te voorkomen dat ik het omzetplafond overschrijdt, kan er (in de loop van het jaar) een aanmeldstop worden ingesteld.
Klik hier voor de actuele stand van zaken.

Andere regelgeving

Als vrijgevestigd GZ-psycholoog heb ik te maken met allerlei wet- en regelgeving. Er is onder andere beschreven wat ik wel en niet mag doen, er zijn gedragsregels voor de behandelrelatie en zijn regels voor clientenrechten.
Uitgebreide informatie hierover kun je vinden op de site van de LVVP of de folder van de LVVP.

Beroepscode

Ik werk volgens de beroepscode voor psychologen. Deze kun je hier vinden.

Beroepsgeheim

Psychologen hebben een beroepsgeheim. Dit betekend dat ik verplicht ben tot geheimhouding. Zonder jou schriftelijke toestemming wordt geen informatie aan derden versterkt.

Als ik een behandelrelatie met je heb, schrijf ik geen brieven bij een verzoek tot informatie, als deze niet in het kader van de zorg zijn (zoals bijvoorbeeld bij letselschade en/of arbeids(on)geschiktheidskeuring).

Dossiervorming

Voor elke client wordt een papieren en digitaal dossier aangelegd. Je hebt altijd recht op inzage of een kopie. Dit dossier wordt 20 jaar bewaard na afsluiten van de behandeling. Na deze periode wordt het vernietigd. Met een schriftelijk verzoek tot vernietiging kun je ook het dossier eerder laten vernietigen.

Klachtenregeling

Ik doe mij uiterste best goede zorg te leveren. Als je toch ontevreden bent over de behandeling of over mij als behandelaar stel ik het op prijs als je dit eerst samen met mij bespreekt. Indien het niet lukt om er samen goed uit te komen, kun je gebruik maken van de klachtenprocedure via de LVVP.

Kwaliteitsstatuut

Elke zorgaanbieder in de GGZ moet beschikken over een kwaliteitsstatuut GGZ, waarin de kwaliteitsnormen beschreven staan. Mijn kwaliteitsstatuut kun je hier bekijken.

Privacyverklaring

De diagnose en/of de zorgvraagtypering worden

  1. Vermeld op de factuur naar de en
  2. Aangeleverd aan de Nederlandse Zorg Autoriteit, NZA.

Als je dit niet wilt, kun je een privacyverklaring ondertekenen. Dan wordt de betreffende informatie geblokkeerd.